20% FLORFENICOL SOLUTION

Chỉ định để phòng ngừa và điều trị các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa và đường hô hấp, gây ra bởi các vi sinh vật nhạy cảm với florfenicol như Actinobaccillus spp. Pasteurella spp. Salmonella spp. và Streptococcus spp. trên lợn và gia cầm.