BETA-GLUCAN PLUS

Kích thích miễn dịch, nâng cao sức đề kháng