CNC PED PLUS

Phòng bệnh tiêu chảy cấp (PED) và bệnh viêm dạ dày ruột truyền nhiễm (TGE) trên heo con.