CNC KTV (Kháng thể Tembusu)

Phòng và trị bệnh dịch tả, Tembusu cho vịt, ngan, ngỗng.