CNC PRRS Live

Vaccine nhược độc chủng Trung quốc, an toàn tạo miễn dịch chủ động phòng bệnh Tai xanh cho heo thịt và heo nái

Mã: CNC PRRS Live Danh mục: ,