COLISTIN SULFATE PREMIX

Điều trị nhiễm trùng đường tiêu hóa trên lợn và gia cầm